Slavnost škol Paměti národa

Téměř stovka učitelů z celé České republiky se v září sešla na Slavnosti škol Paměti národa, která se konala v dominikánském klášteře v Praze. Pořadatelem se stala organizace Post Bellum, jež chtěla touto formou ocenit pedagogy, co se zapojují do vzdělávacích projektů a mají zájem prostřednictvím pamětnických příběhů zatraktivnit žákům výuku moderních dějin.

Do projektů Post Bellum je zapojeno již sedm set učitelů ze základních a středních škol. Základem je vždy pamětnický příběh, ale formy, jak jej využít, jsou různé. Mezi nejoblíbenější patří Příběhy našich sousedů, kde si žáci mohou během několika měsíců vyzkoušet, co to znamená být dokumentaristou – nahrají příběh pamětníka, zjišťují historické souvislosti, zpracují příběh do reportáže a představí veřejnosti. Stále roste zájem také o zážitkové workshopy, kinopříběhy a čtenářské dílny. Všechny zapojené školy získaly titul Škola Paměti národa. Zvláštní certifikát si na slavnostním večeru převzali zástupci desítky nejaktivnějších škol.

Jan Nejedlý