Národní plán doučování

Pandemie koronaviru zasahuje do režimu vzdělávání na českých školách již bezmála jeden a půl roku. Výluka prezenční výuky nejen že negativně zasáhla do dosavadních studijních návyků a vzdělávání všech žáků, ale zvýšila rozdíly mezi školami a jednotlivými žáky – zatímco jedněm prospěla nebo je alespoň příliš nezasáhla, u jiných se vzdělávací výsledky zhoršily. Proto vznikl Národní plán doučování.

Na pokrytí nákladů na doučování žáků rozhodlo ministerstvo školství v tomto roce rozdělit základním a středním školám téměř dvě stě padesát milionů korun. Školy měly tyto prostředky obdržet prostřednictvím krajských úřadů do konce září. Doučování bude probíhat mimo vyučování a doučující hodiny dostanou učitelé zaplaceny.


Praktická pomoc

Smyslem Národního plánu doučování je mj. iniciovat širokou neformální platformu škol a externích doučovatelů od jednotlivců po různé organizace, kteří budou spolupracovat na poskytování co nejefektivnější podpory ohroženým dětem. 

         Možnost využít prostředky i na zapojení lidí z okolí školy otevře nové cesty komunikace s dětmi a rodinami tam, kde dosavadní komunikace neprobíhala funkčně. „Snažíme se, aby učitelé brali doučování jako šanci pomoci žákům v obtížných podmínkách a žáci jako potvrzení, že se o jejich vzdělání společnost opravdu zajímá,“ říká projektový manažer Tomáš Machalík z Národního pedagogického institutu, který připravil na podporu doučování webové stránky nabízející školám praktickou pomoc a sdílení dobré praxe.

         Stránky www.doucovani.edu.cz představují praktického průvodce a inspiraci pro ředitele, pedagogy, doučující i rodiče. Na těchto stránkách najdou školy základní informace o možnosti využití finančních prostředků na doučování, administrativní podporu (např. vzory dohod), návrh postupu při výběru žáků k doučování a komunikaci s nimi. Připraveny jsou další podpůrné informace k doučování včetně kontaktů na organizace, které mohou s doučováním pomoci. 

         Část webových stránek určená pro rodiče přináší v české i anglické verzi informace například o tom, zda je doučování povinné, kdo o tom rozhoduje nebo kdo může a bude jejich dítě doučovat. Tyto informace jsou připraveny i v dalších sedmnácti jazykových mutacích pro potřeby učitelů, kteří by rádi blíže informovali cizojazyčné rodiče svých žáků. Případní zájemci z řad neziskových organizací nebo fyzických osob, kteří se chtějí zapojit do doučování žáků ve školách, mohou skrze tyto stránky zveřejnit nabídku svých služeb.


Placená zóna

Jiří Lacman