Děsivé lidovýchovné obrazy

Zpestřit začátek školního roku se rozhodlo Muzeum Komenského v Přerově. Na výstavě s názvem Děsivé školní obrazy představuje sugestivní dobové didaktické pomůcky, které měly zapůsobit na naše předky.

Inspirovala jsem se řadou knih Děsivé dějiny a uvědomila si, že je i mnoho školních obrazů, které odpovídají na naše fobie nebo ukazují děsivá zvířata či děsivé události českých dějin,“ říká autorka projektu Jarmila Klímová. Základem expozice se stal soubor malíře Štěpána Andrýska Výstražné a lidovýchovné obrázky z roku 1932. Návody ke správnému chování i varování před ohněm nebo následky neopatrné manipulace se zbraní mají často velmi drastickou podobu. Drsný je i výjev z popravy sedmadvaceti českých pánů na Staroměstském náměstí v roce 1621, který visel ve školních třídách za první republiky. Ani průřez kočkou domácí, zdobící učebny biologie, nebyl pro slabé žaludky. Výstražné obrázky housenek spásajících zeleň, tištěné na začátku 20. století, zas připomínají socialistické agitační plakáty namířené proti americkému brouku.

Jiří Lacman