Svět je naše učebna

V posledních dvou letech je venkovní učení na vzestupu. Díky pandemii jej začalo doporučovat i ministerstvo školství pro situace, kdy se děti vracely z on-line výuky do škol.

Některé efekty venkovního učení nám jsou snadno srozumitelné. Je to zajisté čerstvý vzduch oproti vydýchaným učebnám s nadlimitní koncentrací CO2, tím umožněné lepší soustředění, navíc zažíváme menší stres oproti hlučnosti a prostorové blízkosti k dalším lidem ve třídě. 

Existují výzkumy, které opakovaně potvrzují, že děti, co se učí venku, mají lepší koncentraci, paměť a výsledky učení – zdaleka nejen v přírodovědě, ale i ve čtenářství a matematice. Nemělo by nás to překvapit, vždyť po většinu své existence se člověk učil a žil právě v exteriéru.


Příležitost pro všechny 

„Co ale žáci s kázeňskými problémy a takzvaní slabí žáci?“ napadne hned leckoho, Nerozdivočí nám venku, kde nemáme jistou hranici čtyř stěn? Podle zkušeností mnoha učitelů je potřeba první zkušenosti s učením venku věnovat navyknutí si a nastavení venkovních pravidel ve smyslu „i svět je naše učebna, jen nemá stěny, ale pravidla tu platí stejná jako ve třídě“. 

Po několika venkovních lekcích si žáci na venek zvyknou a budou ho brát jako běžnou součást učení. Ukazuje se potom, že žáci, se kterými se učitelé pravidelně věnují učení venku, dosahují oproti tradiční výuce ve třídě menšího počtu absencí, mají méně kázeňských problémů a lepší vztahy mezi sebou i s učiteli. A v některých případech byly tyto přínosy až neuvěřitelné – například snížení ročního počtu kázeňských přestupků z 560 na 50. Po celém světě se ve výzkumech opakuje stejný vzorec: v blízkosti zeleně děti přestávají být neklidné, nespokojené a agresivní. 

Zvláště pro některé typy žáků je učení venku opravdu vhodné. Mohou se věcí dotýkat, pohybovat se u toho, zažívat „reálnost“ probíraného tématu. Optikou Gardnerovy teorie mnohočetné inteligence je zřejmé, že žáci s tělesně-pohybovou inteligencí budou při venkovním učení jako ryba ve vodě. Podobně se na různé potřeby žáků dívá i teorie typu postavená na typologii MBTI – některé děti potřebují pohyb, smyslové vnímání a akci tady-a-teď pro svoje učení. Pokud se jim takových podnětů nedostává ve třídě v klasickém vyučování, mohou si celou svou školní docházkou s sebou nést nálepku problematických žáků.

Placená zóna

Jan Froněk