Ruce od hlíny – i to je pedagogika

Výchova a vzdělání běžně probíhají ve školských zařízeních. Pedagogika má však mnoho tváří. Od šedesátých let minulého století se pod korunami stromů odehrává lesní pedagogika. Průvodcem se stává lesník – certifikovaný lesní pedagog, pro něhož je lesní prostředí druhým domovem.

Aktivity lesní pedagogiky nejsou v České republice sjednoceny pod jednu organizaci. Věnuje se jim celá řada lesnických subjektů, zvláště lesnické školy či lesnické organizace sdružené pod hlavičkou Lesů České republiky, Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů, Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů aj.


Les nás baví

Ráda bych představila aktivity spadající pod Městské lesy Znojmo, které se lesní pedagogice věnují přibližně deset let. S rozlohou 2500 ha patří mezi menší lesní majetky. Za posledních šest let se přesto různých akcí v lese účastnilo více než patnáct tisíc dětí. 

Lesní pedagogika má na Znojemsku různé podoby. Jde o projektové dny v lese, komentované procházky s lesníky, akce pro širokou veřejnost (Den Země, Den dětí, Den bez aut), besedy s lesníky ve školách, projekt Školní les. Ve spolupráci s Městskou knihovnou Znojmo se koná výtvarná soutěž pro děti i dospělé Les nás baví. Akce Zalesňování s veřejností probíhá ve spolupráci s městem Znojmo. Navštívit lze také naučnou stezku S mlokem Gránickým údolím (www.granice.cz), kde jsou pro školy i rodiny k dispozici pracovní listy. V době covidu a omezených možností byl pro širokou veřejnost spuštěn projekt Adoptuj si budku. 

Akce zaměřené na jednotlivé školské kolektivy se snaží lesní ekosystém a práce v lese přiblížit hravou formou se zapojením všech smyslů. Důraz je kladen na kritické myšlení s využitím prvků finského konceptu Lesní mysli. Pokud akce probíhají v lese, jsou všude kolem k nalezení pomůcky – často multifunkční a zcela ekologické. Kompetence dětí se rozvíjejí v mnoha oblastech. Mezi vedlejší efekty lesní pedagogiky patří také pozitivní účinky lesa na dětský organismus, jako je zlepšení nálady, pozornosti, imunity apod. Snahou je i vyvrácení ustálených mýtů o lese. 


Placená zóna

Jana Trojanová