Školné na vysoké škole

Mělo by se u nás zavést školné na státních vysokých školách? Proč ano? Proč ne? Případně v jaké výši a za jakých podmínek?

Rozhodně ne.  

Gabriela Juránková, ZŠ Hello, Ostrava-Poruba 


Pokládáte nelehkou otázku. Zkvalitnilo by zavedení školného výuku a zatraktivnilo by studia na VŠ? V tomto jsem dost skeptický. Jak mám možnost zpovzdálí sledovat některé fakulty, tak si troufnu říci, že by zajeté koleje opět zvítězily. Umožnilo by zavedení školného děkanům a rektorům zaplatit kvalitnější pedagogy? Opět si myslím, že by se peníze rozplynuly v jiných oblastech. Já bych ponechal současný stav, kdy se školné platí pouze na soukromých vysokých školách. Pokud je soukromá VŠ tak prestižní, že si za její absolvování studenti rádi zaplatí, budiž, ale státní školy by měly zůstat zdarma. Tím ale nechci rezignovat na zvýšení kvality státních VŠ. O to – a hlavně o jejich dobré zafinancování – by se měl však postarat stát. 

Zdeněk Dolanský, ZŠ Praha-Koloděje


Ano, mělo. Protože vzdělání a vzdělávání má svoji hodnotu. Neměla by být poskytována zdarma. To je nějaká iluze, přežitek minulosti, že do vzdělávání peníze nepatří. Podmínky by si měla nastavit každá škola, stejně jako jeho výši.

Jitka Neradová, Gymnázium T. Manna, Praha

Placená zóna

Jan Nejedlý