Historky z podsvětí

To není hovor, to je podcast – pomyslel si ředitel základní školy Arnošt Kodejšek svíraje v ruce sluchátko služebního telefonu. Na druhé straně aparátu brebentila vztahová koučka Lechnýřová, jež v mládí putovala po Evropě s kočovnými sound systémy a živila se jen amfetaminy a láskou, avšak poté, co si pořídila Vanessku a Christophera, začala brát život vážně a ráda by se angažovala i ve škole.

Pro začátek požaduje po řediteli zřízení komunitních záhonů, ustavení žákovského parlamentu, pořádání výtvarných workshopů, ekologických webinářů, sokratovských debatních klubů, organizování školních výletů v barefoot obuvi a zavedení prvků mindfulness do třídnických hodin.

Za tento den to byl již dvanáctý telefonický hovor s rodičem, který ředitel Kodejšek absolvoval. Jiné požadavky na organizaci a obsah výuky měla prodavačka ze zeleniny, jiné kardiochirurg, malíř pokojů, řidič fekálního vozu, kominík či vedoucí pneuservisu prožívající krizi středního věku. K tomu musíme připočíst ještě telefonáty, kdy na druhém konci někdo jen ztěžka dýchal a pak zavěsil, což mohla být studentská recese stejně jako předzvěst návštěvy České školní inspekce. 

Pak tu byl samozřejmě též nespočet textovek, e-mailů a tweetů aktivních i naštvaných rodičů, učitelů a žáků. A to vůbec nemluvíme o osobních návštěvách ředitelny, kterou Arnošt Kodejšek takticky přemístil z prvního patra hlavní budovy až do zadního traktu za tělocvičnou, ale stejně ho tu všichni vždycky našli. Ať už to byla žákyně 2. B Bláhová, které se ztratil v šatně úkolníček, kadeřnice Hupfeldová, jež si stěžovala na fyzikáře Říhu, který jejímu synovi řekl, že má znalosti na úrovni zatoulaného klokana, fyzikář Říha, co požadoval důtku pro žáka Hupfelda, jenž omlouval svůj pozdní příchod do školy tím, že prý hrál celou noc mariáš s bílou paní v kostnici, anebo třeba školník Jirotka, co přišel žalovat na 8. C, protože napsali na tabuli „Jirotka je vůl, i když se to smaže“ – a když to smazal, druhý den se na tabuli objevilo „Platí, co bylo napsáno“.

Placená zóna

Ervín Bedrníček