Online archiv

Autor: Ervín Bedrníček

Odpočívej v pokoji

Ervín Bedrníček, 3/2022
Učitel Ivo Umlauf dbal na svůj profesní rozvoj. V rámci celoživotního vzdělávání placeného z peněz EU absolvoval kurz čtenářské gramotnosti, lekce koučování a mentoringu, školení formativního hodnocení i propedeutiku logopedické prevence. Ale pořád mu to bylo málo.

Ediční porada Malého Oulehláčka

Ervín Bedrníček, 2/2022
Ředitel ZŠ Oulehle René Kodejšek pln novoročního entuziasmu usoudil, že ke zlepšení image jeho školy by přispěl školní časopis. Před lety zde sice žáci vydávali xeroxový separát s názvem Malý Oulehláček, avšak doba mobilová a covidová odsunula takové podniky na smetiště dějin. S tím se však Kodejšek nehodlal smířit – už proto, že v konkurenční ZŠ Dolní Lhotice vycházely Školáčkovy noviny s barevnými obrázky, žákovskými perličkami a sudoku.

První den za katedrou

Ervín Bedrníček, 1/2022
Těžko na cvičišti, lehko na bojišti! To říkával studentům pedagogické fakulty profesor Otto Helikar, když na semináři starší české literatury plamenně rozebíral poemu Dřevo se listem odieva, slavíček v keřku zpieva. Posluchač pátého ročníku pajdáku René Loula si na kantora s vděčností vzpomněl. Měl totiž zítra první praxi na základní škole a češtinářka Hvížďalová mu vzkázala, že zrovna probírají počátky českého písemnictví.

Tenhle tón si vyprošuju!

Ervín Bedrníček, 10/2021
Marie Matulová si nalila do šálku kávu a pozorovala, jak se zpěněná hladina voňavého moku pomalu zklidňuje. I ona v sobě cítila nezvyklý klid, jenž provází první chvíle člověka, který se ocitl v penzi. Pohodlně se uvelebila v opěradle křesla a zasnila se nad uplynulým časem.

Ověř si to z více zdrojů!

Ervín Bedrníček, 9/2021
Není pro učitele nic krásnějšího, než když se k němu hlásí bývalí žáci. A zvou ho na abiturientské večírky. Tam se vždycky nasmějeme!

Začni učit!

Ervín Bedrníček, 8/2021
Byl poklidný letní den. Obláčky pluly po modré obloze jako kynuté knedlíky, na polích zlátlo obilí a v rybníce kuňkaly žáby. Pak to přišlo.

Kulometná rota

Ervín Bedrníček, 7/2021
Typologie učitelů byla popsána v odborné literatuře již mnohokrát, nejprecizněji asi ve studii Študáci a kantoři z roku 1937, kterou sepsal profesor Žák. Jak však vypadá „kulometná rota ze sborovny“ v dnešních časech?

Jak jsme rotovali

Ervín Bedrníček, 6/2021
Představuji si kolegyni, nejlépe chemikářku, která před dvěma lety při nácviku chemického pokusu upadla do kómatu. Jelikož se zrovna kvůli pandemii zavíraly školy, odtáhl ji školník do kabinetu – a zapomněl na ni. Až teprve v těchto dnech rotační výuky, když jsem ve škole hledal volný kout, odkud bych mohl vysílat on-line pro žáky, kteří do školy zrovna nechodí, jsem na ni narazil.

Kdyby ty covidy nebyly…

Ervín Bedrníček, 5/2021
Řediteli Kodejškovi nepoklesla hlava bolem, jak se píše v sentimentálních románech. On si ji prostě položil na stůl jako palačinku na talíř, protože už nemohl dál.

A teď mi to vysvětlete!

Ervín Bedrníček, 1/2021
Emil Potužník zahnul z asfaltové silnice na pěšinku vysypanou pískem. Záhon azalek, který lemoval cestu, jej pohladil svou fialovou krásou. Když odemykal kovovou branku, nadechl se omamné vůně oleandrů, co rostly podél prostranství s kašnou a lavičkami.

Všechno je v pořádku, pane řediteli…

Ervín Bedrníček, 9/2020
Zazvonil zvonek ohlašující konec velké přestávky. Z kanceláře zástupce ředitele se vyhrnul hrozen nasupených pedagožek a kvapným krokem se rozptýlil do přilehlých učeben.

Na stojáka před tabulí

Ervín Bedrníček
Češtinář Ivan Hamlát měl rád legraci. Sbíral žákovské perličky, o narozeninách skládal oslavencům ze sborovny komické básně a na vánoční besídce s úspěchem imitoval inspektora Knoblocha. Není proto divu, že ho kolegové ponoukali, aby se zúčastnil okresní soutěže stand-up komiků. Udolán nátlakem nakonec souhlasil a přihlásil se do úvodního kola bavičského klání Na stojáka.