Online archiv

Autor: Ervín Bedrníček

Ervín Bedrníček, 9/2023
Expert na vzdělávání Alan Loula vyšel z televizního studia, kde právě skončila debata o českém školství, a usmíval se pod vousy. To jsem jim to zase nandal, říkal si a v duchu si opakoval své nejlepší diskusní špílce.

Historky z podsvětí

Ervín Bedrníček, 2/2023
To není hovor, to je podcast – pomyslel si ředitel základní školy Arnošt Kodejšek svíraje v ruce sluchátko služebního telefonu. Na druhé straně aparátu brebentila vztahová koučka Lechnýřová, jež v mládí putovala po Evropě s kočovnými sound systémy a živila se jen amfetaminy a láskou, avšak poté, co si pořídila Vanessku a Christophera, začala brát život vážně a ráda by se angažovala i ve škole.

Novoroční bilancování

Ervín Bedrníček, 1/2023
Přelom roku vybízí k bilancování. Ředitel základní školy Arnošt Kodejšek ovšem netušil, jaká hojnost času mu bude přidělena k hodnocení uplynulého pololetí a hlavně kde bude bilancovat.

Před inspekcí

Ervín Bedrníček, 10/2022
"Neříká se babinec, ale webinář. Jinak dobrý…" Ředitel Kodejšek letmo skoukl program celoživotního vzdělávání učitelů, který narychlo vypracovala hospodářka Šmeralová.

Školnické blues

Ervín Bedrníček, 8/2022
Dvoudenní školení ředitelů základních škol na zámku Štiřín se přehouplo do své půli. Schůzovní sál opustili poslední debatéři, aby se přesunuli na raut do loveckého salónku.

Odpočívej v pokoji

Ervín Bedrníček, 3/2022
Učitel Ivo Umlauf dbal na svůj profesní rozvoj. V rámci celoživotního vzdělávání placeného z peněz EU absolvoval kurz čtenářské gramotnosti, lekce koučování a mentoringu, školení formativního hodnocení i propedeutiku logopedické prevence. Ale pořád mu to bylo málo.

Ediční porada Malého Oulehláčka

Ervín Bedrníček, 2/2022
Ředitel ZŠ Oulehle René Kodejšek pln novoročního entuziasmu usoudil, že ke zlepšení image jeho školy by přispěl školní časopis. Před lety zde sice žáci vydávali xeroxový separát s názvem Malý Oulehláček, avšak doba mobilová a covidová odsunula takové podniky na smetiště dějin. S tím se však Kodejšek nehodlal smířit – už proto, že v konkurenční ZŠ Dolní Lhotice vycházely Školáčkovy noviny s barevnými obrázky, žákovskými perličkami a sudoku.

První den za katedrou

Ervín Bedrníček, 1/2022
Těžko na cvičišti, lehko na bojišti! To říkával studentům pedagogické fakulty profesor Otto Helikar, když na semináři starší české literatury plamenně rozebíral poemu Dřevo se listem odieva, slavíček v keřku zpieva. Posluchač pátého ročníku pajdáku René Loula si na kantora s vděčností vzpomněl. Měl totiž zítra první praxi na základní škole a češtinářka Hvížďalová mu vzkázala, že zrovna probírají počátky českého písemnictví.

Tenhle tón si vyprošuju!

Ervín Bedrníček, 10/2021
Marie Matulová si nalila do šálku kávu a pozorovala, jak se zpěněná hladina voňavého moku pomalu zklidňuje. I ona v sobě cítila nezvyklý klid, jenž provází první chvíle člověka, který se ocitl v penzi. Pohodlně se uvelebila v opěradle křesla a zasnila se nad uplynulým časem.

Ověř si to z více zdrojů!

Ervín Bedrníček, 9/2021
Není pro učitele nic krásnějšího, než když se k němu hlásí bývalí žáci. A zvou ho na abiturientské večírky. Tam se vždycky nasmějeme!

Začni učit!

Ervín Bedrníček, 8/2021
Byl poklidný letní den. Obláčky pluly po modré obloze jako kynuté knedlíky, na polích zlátlo obilí a v rybníce kuňkaly žáby. Pak to přišlo.

Kulometná rota

Ervín Bedrníček, 7/2021
Typologie učitelů byla popsána v odborné literatuře již mnohokrát, nejprecizněji asi ve studii Študáci a kantoři z roku 1937, kterou sepsal profesor Žák. Jak však vypadá „kulometná rota ze sborovny“ v dnešních časech?