"Neříká se babinec, ale webinář. Jinak dobrý…" Ředitel Kodejšek letmo skoukl program celoživotního vzdělávání učitelů, který narychlo vypracovala hospodářka Šmeralová.

Na dnešek je totiž do školy nahlášena hloubková inspekce. „Snad to nebude horší než kolonoskopie, kterou jsem dostal loni od zdravotní pojišťovny k padesátinám,“ pomyslel si ředitel a jal se ladit poslední detaily před návštěvou delegace z České školní inspekce.  

Při vstupu do sborovny sundal ze dveří cedulku s nápisem „Když Pán uviděl mzdu služebníků tohoto domu, vložil hlavu do dlaní a hořce zaplakal“ a založil ji do šanonu Recyklohrátky víly Třídilky. Stejně tak odklidil z očí Svijanoviny, občasník svijanského pivovaru, který měl na svém stole rozečten češtinář Maršíček, vášnivý milovník zlatavého moku. „Nezapomeňte, pane řediteli, inspektorům zdůraznit, že naše škola sponzoruje v zoo dva poníky a rorejse,“ připomněla starostlivá učitelka biologie Máchová. 

Placená zóna

Ervín Bedrníček