MONOCHROMATICKÉ OBRÁZKY

MATERIÁL A POMŮCKY:

Placená zóna

Dana Skotnická