Zaměřeno na talenty aneb Nadání má každý

Vladimír DočkalNakladatelství Lidové noviny, Praha 2005Když píše populární knihu odborník, který se tématem celá desetiletí zabývá, má to výhodu, že o věci zná informace podstatné i jen zajímavé. Rizikem je, že bude v pokušení seznámit širší veřejnost především se svým pohledem navěc a se svými výsledky. To jsou ve stručnosti přednosti a nedostatky recenzované knihy.Vladimír Dočkal se dlouhodobě nadáním zabývá a do knihy zařadil kromě mnoha teoretických poznatků i řadu užitečných případů zdánlivě i skutečně talentovaných dětí, s nimiž pracoval. Na druhou stranu až příliš vyhraněněhájí názor o rozhodujícím významu prostředí pro nadání. Je pravda, že vhodnou mírou"nadání"je životní úspěšnost, a ta těsně souvisí s rodinným prostředím, v němž děti vyrůstají, ale rodiče a děti mají společné geny,jež mohou být společnou příčinou úspěšnosti dětí i kvality rodičovské péče. Když bez problémů připouštíme, že jedinci (či etnika) podávající mimořádné výkony v atletice mají odlišnou genetickou výbavu a v důsledku toho jinýbuněčný metabolismus, proč autor opakovaně napadá názor, že u dalších typů mimořádných výkonů by za tím také mohly být"jiné buňky"(navíc o příslušných neurologických nálezech sám referuje)? Víra ve výraznou roligenů se může stát i výzvou k pozitivní diskriminaci - dělat víc pro ty, kdo mají vrozeného nadání míň. Snaha nepustit na vlastní píseček neurobiologii se projevuje i autorovým návrhem nového významu slova"vloha", toje však běžně synonymem pro"gen".Informací je v knize celkově dost, od velmi obecných úvah po praktické zkušenosti a údaje o institucích věnujících se talentovaným, ale celkově působí kniha spíš akademicky. Předpokládejme však, že rodiče nadaných dětísami bývají nadaní - viz výše - a tak zvládnou náročnější text. Učitelé zde najdou spíš odkazy na další prameny než konkrétní rady (autor volá po tom, co už je v české reformě školství uzákoněno). Rozpaky nad konkrétní podobouknihou ale neznehodnocují význam dlouholeté organizační a poradenské práce autora ve prospěch mnoha dětí s nejrůznějším nadáním.

Placená zóna

Dominik Dvořák