ABY DRUŽINA DĚTI BAVILA

Každý si od školní družiny slibuje něco jiného. Rodiče, aby bylo o děti po škole dobře postaráno a oni mohli déle pracovat, ředitelé, aby se dodržovala pravidla bezpečnosti a školní řád. Úředníci chtějí, aby se vše vešlo do tabulek a vzdělávacích programů. Vychovatelky zase, aby děti příliš nezlobily a pracovní doba se dále neprodlužovala... A co si přejí samy děti?

Placená zóna