SELHÁVÁ DÍTĚ VE ŠKOLE? POMÁHEJME RODINĚ!

Již třetím rokem působí v oblasti sociálních služeb na Berounsku pobočka nestátní neziskové organizace STŘEP. Toto občanské sdružení poskytuje sociální služby rodinám s dětmi ohroženými zanedbáváním péče. V letošním roce se zaměřilo v projektu „Pracujme spolu“ také na rozvoj týmové spolupráce s učiteli a výchovnými poradci, aby zkvalitnilo nabízené služby rodinám. Činnost STŘEPu je finančně podporována ministerstvem práce a sociálních věcí, krajským úřadem Středočeského kraje, městem Beroun, nadací NROS – Pomozte dětem. Na podrobnosti a konkrétní podobu pomoci se ptáme Mgr. Kateřiny Mašatové, poradenské pracovnice STŘEPu:

Placená zóna

-red-