Julii Ravingerovou z Výzkumného ústavu pedagogického V listopadu navštívili Prahu národní koordinátoři projektu Rady Evropy „Výchova k demokratickému občanství a lidským právům“. Co je cílem tohoto projektu?

Placená zóna