Bylo ŠVP pro naši školu přínosem?

Bilancování, zda učitelé vnímají ŠVP jako pozitivum či nikoliv, již mnohokrát v tisku proběhlo. Snažili jsme se adresáty povzbudit k výpovědím, které by rozkryly, co jim práce dala či případně vzala.

Placená zóna

red.