METODA OBRÁZKOVÉHO ROZVRHU V PRÁCI ŠKOLNÍ DRUŽINY

Nesmíme vyprávět, jak by to mělo být, poučovat dítě, že by mělo jít pomalu, že udělalo chybu, že nás neposlechlo. To jsou pořád jen únavné řeči. Stále mluvíme a mluvíme. A výsledek? Pořád to samé. Dítě nás neposlouchá. V následujícím textu si ukážeme, jak rozvíjet u dětí návyky a samostatné myšlení.

Placená zóna

Petra Kločková