Online archiv

Vydání: 2/2011

Ukázka z knihy Straka v říší entropie

2/2011

UČTE FYZIKU NA PŘÍBĚZÍCH ZE ŽIVOTA

Barbara Hansen Čechová, 2/2011
Tím, jak učit fyziku zábavně, si lámou mnozí lidé hlavu. Nikoho ale ještě nenapadlo napsat fyzikální bajky. S tímto nápadem přišla Markéta Baňková a utržila zasloužený úspěch. Její neobvyklá kniha humorných příběhů o zvířatech, které nám přibližují zákony fyziky, rychle mizí z knihkupeckých pultů. Určitě se dá s úspěchem použít i ve výuce.

METODA OBRÁZKOVÉHO ROZVRHU V PRÁCI ŠKOLNÍ DRUŽINY

Petra Kločková, 2/2011
Nesmíme vyprávět, jak by to mělo být, poučovat dítě, že by mělo jít pomalu, že udělalo chybu, že nás neposlechlo. To jsou pořád jen únavné řeči. Stále mluvíme a mluvíme. A výsledek? Pořád to samé. Dítě nás neposlouchá. V následujícím textu si ukážeme, jak rozvíjet u dětí návyky a samostatné myšlení.

ŠKOLNÍ JÍDELNA PRO SPORTOVCE

Růžena Milatová, 2/2011
Tentokrát jsem byla pozvaná na návštěvu do základní školy Eden. Zdejší škola je plná sportujících dětí, převážně chlapců. Jak vychází vstříc jejich zvýšeným nárokům na kvalitní stravu? Známka: 1,66

JAK SI UČITELÉ MOHOU PŘIVYDĚLAT

Jana Vodáková, 2/2011
Aktuálním tématem po tradičních přednovoročních diskusích o výši učitelských platů je mimo jiné otázka, jestli je možné, aby se pedagogové vlastním způsobem postarali o sebe a své finanční zajištění. Obzvláště v případě, že stát se o ně nepostará. Nebo aspoň ne tak, aby to vyhovovalo představám učitelů zastoupených odborovými svazy. Co dělají učitelé pro to, aby se uživili?

JAK PROŽÍVÁM „RODIČÁKY“

Martina Studzínská, 2/2011
Za pětadvacet let svojí učitelské praxe jsem se jim nikdy nenaučila přijít na chuť. Vždycky jsem před nimi byla ve stresu. Dokonce se mi o nich i zdálo. Řeč je o rodičovských schůzkách. Našla jsem si však způsoby, jak z nich udělat příjemné společenské setkání.

PLOŠNÉ TESTOVÁNÍ ŽÁKŮ V 5. A 9. ROČNÍCÍCH. K ČEMU?

2/2011
Ministr Dobeš osamocen mezi odborníky prosazuje plošné testování. Když odborný terén projekt nepodporuje, co na něj lidé z praxe?

EPIDEMIE OBEZITY

Martin Kupka, 2/2011
Počet obézních dětí stoupá. Obezita byla dokonce vyhlášená za nejnebezpečnější světovou nemoc třetího tisíciletí. Co o ní ve skutečnosti víme? Jak to, že epidemii nemůžeme zastavit, i když každý „ví“, jak štíhlosti docílit? Zajímavostí jsou teorie o vzniku obezity, které přicházejí s různými vysvětleními původu obezity. Mezi posledními bylo zjištění amerických vědců, že obezita může mít virový původ a chytáme ji jako chřipku.

PRÁVEM OSLAVOVANÝ E-LEARNING?

Daniela Kramulová, 2/2011
Výklad, procvičování a vědomostní test, který má učitel k dispozici v počítači nebo na síti, se stává oblíbenou součástí výuky – vždyť práce s výpočetní technikou děti tak baví! Takové programy však mohou mít i svá rizika, například málo z nich se skutečně dokončí. E-learning ale můžeme chápat obecněji jako spojení lidí, zdrojů a techniky k úspěšnému učení.

DISCIPLÍNA VE ŠKOLE: REPRESE NENÍ ŘEŠENÍ, JEN JEHO SOUČÁST

Bohumil Kartous, 2/2011
Chování žáků v českých školách se zhoršuje. Občas se ve veřejné diskusi objeví názor, že by se do českých škol mělo vrátit více represivních opatření. Ve svém článku pro Hradecký deník navrhuje ředitelka ZŠ Pardubice-Polabiny, že škola by měla mít možnost vyloučit žáka z výuky. Je to efektivní řešení? A jaké souvislosti toto řešení obnáší? Podívali jsme se do zahraničí, jaké zkušenosti a jaké trendy jsou v této souvislosti aktuální.

HLEDÁNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA POTÍŽE S KÁZNÍ

Václav Mertin, 2/2011
Jestliže jsou učitelé i rodiče znepokojení nepatřičným chováním žáků ve školách nebo doma, musejí s ním něco dělat. Úloha obou institucí je nezastupitelná, kázeň dítěte za ně nikdo jiný nezajistí. Pokud by snad jedna strana měla pocit, že za problém může výlučně strana druhá, pak to neodpovídá skutečnosti.

CHCI DÍTĚ VZDĚLÁVAT DOMA JAKÉ JSOU PODMÍNKY?

2/2011
Dobrý den, uvítala jsem, že jste v časopisu otevřeli právní poradnu. Chtěla jsem se zeptat, jaké jsou právní podmínky nebo podmínky vůbec pro individuální vzdělávání. Obešla jsem základní školy v okolí a zjistila, že mi ani jedna nevyhovuje. Syna jsem nakonec na jednu zapsala, ale nejradši bych ho vzdělávala doma. Prosím popište, co pro to mám udělat. Lada, Kroměříž Podle souboru Pedagogicko-organizačních informací pro rok 2010–2011 lze individuální vzdělávání lze povolit pouze žákovi 1.–5. ročníku základní školy. To znamená, že pokud se rozhodnete doma vzdělávat, stejně nejpozději do šesté třídy bude muset váš syn jít. O povolení individuálního vzdělávání rozhoduje ředitel základní školy, do které byl žák přijat k plnění povinné školní docházky.