Počet obézních dětí stoupá. Obezita byla dokonce vyhlášená za nejnebezpečnější světovou nemoc třetího tisíciletí. Co o ní ve skutečnosti víme? Jak to, že epidemii nemůžeme zastavit, i když každý „ví“, jak štíhlosti docílit? Zajímavostí jsou teorie o vzniku obezity, které přicházejí s různými vysvětleními původu obezity. Mezi posledními bylo zjištění amerických vědců, že obezita může mít virový původ a chytáme ji jako chřipku.

Placená zóna

Martin Kupka