JAK PROŽÍVÁM „RODIČÁKY“

Za pětadvacet let svojí učitelské praxe jsem se jim nikdy nenaučila přijít na chuť. Vždycky jsem před nimi byla ve stresu. Dokonce se mi o nich i zdálo. Řeč je o rodičovských schůzkách. Našla jsem si však způsoby, jak z nich udělat příjemné společenské setkání.

Placená zóna

Martina Studzínská