PLOŠNÉ TESTOVÁNÍ ŽÁKŮ V 5. A 9. ROČNÍCÍCH. K ČEMU?

Ministr Dobeš osamocen mezi odborníky prosazuje plošné testování. Když odborný terén projekt nepodporuje, co na něj lidé z praxe?

Placená zóna