Howard Gardner je známý především jako autor teorie mnohočetné inteligence. Teorie, podle níž jsme každý nadaný, ale každý trochu jiným směrem. Velkou část své kariéry se věnoval Gardner mimořádným osobnostem. Jak o nich smýšlí? Je jejich nadání darem od boha, nebo se k němu dopracovaly samy?

Placená zóna

Elizabeth Farnswort, David Gergen