„Také jsme tím prošli...“

Kateřina Čechová, její syn se letos dostal na osmileté gymnázium Markéta Turnová, její dcera se v loňském roce neúspěšně hlásila na tři osmiletá gymnázia

Placená zóna