JE TO VŠECHNO NAŽIVO ANEB KDO TO NEZKUSIL, NEVÍ!

Se Zorou se známe již asi 35 let z DAMU. Už tehdy byla má spolužačka nebývale zvědavá, radostně upřímná a cílevědomá. Dodnes mám před sebou obrázek, jak se na začátku plaveckého výcviku bála skočit do vody i ze břehu, a na závěr kurzu jako jediná z nás skákala po hlavě z nejvyššího můstku! - Její vlastnosti jí i dnes myslím dovolují překračovat hranice možného a dělit se o životaschopnou energii s námi ostatními. V posledním roce také prostřednictvím Rádia Junior.

Placená zóna

Nina Rutová,