TEST Z ČESKÉHO JAZYKA PRO 9. TŘÍDU

U každé z vět v úlohách 1-10 rozhodni, zda je napsána bez pravopisné nebo mluvnické chyby: 1. Tento rok sice vzrostla cena pobytu v našem hotelu, na druhou stranu se také zvýšil počet nabízených služeb. ano (A) - ne (B) 2. Richard Parry-Jones, technický ředitel Fordu, se domnívá, že v roce 2050 může být běžný standart spotřeba průměrného rodinného automobilu u 1,5 l/100 km. ano (A) - ne (B) 3. Lucie Bílá v tom roce opět obdržela Zlatého slavíka, který získala již po jedenácté. ano (A) - ne (B) 4. Které svatební šaty by sis vybrala ty, Kristýno? ano (A) - ne (B 5. Hrob prezidenta Masaryka je v Lánech, druhý československý prezident Edvard Beneš je pohřben v Sezimově Ústí. ano (A) - ne (B) 6. Připravil si referát o současném českém režisérovi Janovi Hřebejkovi. ano (A) - ne (B) 7. Odebíráme jeden deník a dva týdeníky. ano (A) - ne (B) 8. Mytologie, např. řecká, germánská nebo slovanská, je soubor bájí neboli mýtů. ano (A) - ne (B) 9. „Kdyby někdo tu skříňku otevřel,“ připomněl kapitán Fletcher: „Stane se velké neštěstí.“ ano (A) - ne (B) 10. České Budějovice, Plzeň, Karlovy Vary, Ústí nad Labem, Liberec a Hradec Králové jsou krajská města ležící v České Republice. ano (A) - ne (B) 11. Rozhodněte, ve které větě je slovo „zdraví“ přívlastkem: A) Oba jeho sourozenci jsou zdraví. B) Srdečně vás z výletu zdraví kvinta. C) Nejdůležitější je pro člověka jeho zdraví. D) Zdraví psi mají vyšší prodejní cenu. 12. Označte větu, ve které je chyba: A) Dej ji to! B) To je pro mě? C) Zeptej se nejdřív jí. D) Půjčíš mně své poznámky? 13. Která z následujících vět je jednočlenná? A) Kdo je tam? B) Prosím o vodu. C) Bolí mě v zádech. D) Venku padal sníh. 14. Určete poměr mezi větami hlavními: Chodil pozdě, dokonce někdy nepřišel vůbec. A) slučovací B) odporovací C) vylučovací D) stupňovací

Placená zóna