Řada učebnic Člověk a jeho svět z nakladatelství PRODOS pokrývá obsah stejnojmenné vzdělávací oblasti pro celý první stupeň, jak ji definuje platná verze RVP ZV. Nahrazuje tak dosavadní Prvouku pro 1., 2. a 3. ročník a tradiční Přírodovědu a Vlastivědu, které jsou z velké části již nedostupné jak u distributorů, tak ve skladech nakladatelství.

Placená zóna

Petr Kukal