Online archiv

Autor: Petr Kukal

Vzpomínka na Stanislava Rudolfa

Petr Kukal, 2/2022
V prvních dnech letošního roku přinesla média zprávu, že 8. ledna 2022 zemřel spisovatel, scenárista a dramaturg Stanislav Rudolf. Generace dnešních deváťaček to možná ani nezaznamenala. A pokud autorovo jméno znají, tak především z čítanek, kde se ještě stále objevují ukázky z prvotiny Metráček. Ženám, které dospívaly v 70. a 80. letech minulého století ale nejspíš lehce zatrnulo. Spolu s tímhle mužem totiž odešlo také něco podstatného z jejich iniciačních let.

Výuka na Karlově mostě

Petr Kukal, 1/2022
Program Za školou čili edukativní vycházky Prahou pro velké i malé (zá)školáky připravila organizace hlavního města Prahy zvaná Prague City Tourism (dříve Pražská informační služba) za loňského lockdownu a nabízet ho začala letos na jaře. Nejen o prvních zkušenostech s jeho realizací hovoří ředitelka sektoru průvodcovské služby Jana Urbanová.

Literatura v kostce

Petr Kukal, 8/2019
Osvědčená sendvičová metoda psaní recenzí radí začít pozitivy, pak zmínit případná negativa a pozitivy zase skončit. Recenzentovi dává takový postup možnost vyslovit i své pochybnosti a rozpaky a současně se vyhnout riziku, že bude působit jako zahořklý, povýšený snob. Já tak ovšem klidně působit budu; jediný sendvič, který z recenze na Literaturu v kostce – učebnici plus čtyři čítanky mohu uplácat, je spíš rýžovým závitkem: Pozitivní vrstva je tak tenká, že je přes ni vidět.

GENERACE „F“

Petr Kukal, 8/2015
Český jazyk pro 6-9. ročník ZŠ a odpovídající ročníky víceletých gymnázií Zdeňka Krausová, Martina Pašková, Jana Vaňková, Pavel Růžička, Helena Chýlová, Martin Prošek Nakladatelství Fraus, Plzeň 2015

UČÍME SE (UČIT) S TABLETEM

Petr Kukal, 7/2015
Za pět let budou brát mladí učitelé tuhle knížku do ruky se směsicí rozpaků a dojetí. Asi tak jako my dnes napůl nevěřícně a okouzleně listujeme příručkou Co umí kapesní kalkulátor. Problém je, že při současném tempu technologického vývoje začíná historie předloni.

ŽÁK A JEHO SVĚT

Petr Kukal, 5/2015
Řada učebnic Člověk a jeho svět z nakladatelství PRODOS pokrývá obsah stejnojmenné vzdělávací oblasti pro celý první stupeň, jak ji definuje platná verze RVP ZV. Nahrazuje tak dosavadní Prvouku pro 1., 2. a 3. ročník a tradiční Přírodovědu a Vlastivědu, které jsou z velké části již nedostupné jak u distributorů, tak ve skladech nakladatelství.

JAK MÉDIA INFORMUJÍ O ŠKOLSTVÍ

Petr Kukal, 5/2015
Na základě čeho si česká veřejnost dělá obrázek o našem vzdělávacím systému a jeho výsledcích? Tato otázka mě napadla během nedávného diskusního setkání v pražském Divadle Kampa. Diskuse, kterou pořádala společnost EDUin v rámci cyklu Škola života, se zabývala tématem, jak obstojí absolventi alternativních škol v životě. Ve vzduchu se však vznášela podstatně důležitější otázka: Jak média informují o školství?

RODIČE VÍTÁNI?

Petr Kukal, 3/2015
Počátkem roku proběhl v Poslanecké sněmovně PČR kulatý stůl na téma Školské rady. Víc než pravomoci čtyř lidí, kteří mají právo navrhnout odvolání ředitele školy, aniž by museli komukoli dokazovat svou erudici v oblastech školského managementu, však plénum zajímala míra participace rodičů na chodu školy. Přítomní ředitelé se trumfovali v tom, nakolik je jejich škola požadavkům a podnětům rodičů otevřená, a zástupci zřizovatelů je za to uznale chválili.

JAK POROZUMĚT MÉDIÍM

Petr Kukal, 1/2015
Trochu vousatý vtip říká, že v médiích se objevují tři druhy sdělení: pravdivá, pravděpodobná a lživá. Pravdivé je datum a pravděpodobná předpověď počasí.

TVŮRČÍ PSANÍ NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE

Petr Kukal, 1/2015
Co je tvůrčí psaní, vlastně nikdo neví. Charakteristiky uváděné v nejrůznějších publikacích i po webech jsou vágní a mnohdy protichůdné - abstrahovat z nich syntetickou definici je v podstatě nemožné. Při vědomé rezignaci na úplnost a přesnost se ale patrně můžeme shodnout na konstatování, že jde o tvorbu textu s jinou než prostě sdělovací ambicí. Autor se při ní snaží čtenáře zaujmout, pobavit, dojmout, vtisknout sdělení estetickou kvalitu.

Co vede školy k odmítání Školních vzdělávacích programů

Petr Kukal, 10/2006
Od září příštího roku mají všechny základní školy a osmiletá gymnázia v ČR povinnost začít v prvním a šestém ročníku (resp. v primě) vyučovat podle svého školního vzdělávacího programu (ŠVP). Čím víc se termín blíží, tím víc se v pedagogických médiích i na stránkách denního tisku řeší otázka připravenosti škol k takovému kroku. A také skutečná ochota ředitelů škol a učitelů samých k jeho přijetí.

Rozvíjení emoční inteligence žáků

Petr Kukal, 7/2006
E. Gajdošová, G. HerényiováPortál, Praha 2006