MŮŽE BÝT ŽÁK PO ŠKOLE?

Může učitel nechat neukázněného žáka „po škole“, případně za jakých podmínek? Musí o tom, že žák stráví po vyučování hodinu navíc, uvědomit rodiče a získat souhlas ředitele školy? M. H., Moravské Budějovice

Placená zóna