FINANCOVÁNÍ ŠKOL SE ZMĚNÍ

Mělo by se tak stát od příštího školního roku. Podle ministryně školství Kateřiny Valachové by školy měly z nového systému profitovat. Z reformovaného systému financování školství by měly mít užitek především malé školy, které jsou pro obce ale životně důležité. Ne nadarmo se říká, že když se na vesnici zruší hospoda a škola, je to její konec. Debatu o financování regionálního školství uvedla na ministerské konferenci, která se v listopadu konala v Poslanecké sněmovně, Pavla Katzová. Upozornila na to, že stát garantuje ústavní právo na vzdělávání a financování školství a že zřizovat jiné školy než státní je možné jen za stanovených podmínek. „Stát nese náklady na provoz škol, podporuje veřejné školy, ale není jeho povinností nést úplně všechny náklady. Systém financování vzdělávání je výkonem státní moci nastavený zákonem. Kraje a obce mají právo na samosprávu a školství je jednou ze základních státem garantovaných služeb.“

Placená zóna

Marie Těthalová