BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY

ročník programu Bezpečné cesty do školy. Cílem je zvýšení dopravní - bezpečnosti - v okolí škol, podpora udržitelné dopravy - (chůze a jízdy na kole) a zdravého životního stylu i snížení automobilového provozu a zlepšení životního prostředí v okolí škol. Projekt je založen na aktivním zapojení dětí a spolupráci školy s rodiči, dětmi, místní samosprávou i dopravními odborníky. Výstupem programu bude dopravní zmapování okolí školy, analýza dopravních preferencí žáků, rodičů i zaměstnanců a návazná dopravně inženýrská studie navrhující vhodnou úpravu nebezpečných míst. Do programu se mohou zapojit všechny pražské základní a střední školy. Přihlášku naleznete na www.prazskematky.cz.

- red -