OTEVŘELI JSME DVEŘE…

Koncem ledna se dveře Základní školy Mládežnická v Havířově Podlesí otevřely nejen v půl osmé jako obvykle, ale i v devět hodin dopoledne. Jako každý rok byly otevřeny všem rodičům dětí, které po letních prázdninách opustí mateřské školy, aby zasedly do školních lavic. Zájem byl velký. Rodiče i prarodiče se zajímali nejen o výuku a školní družinu. Byli seznámeni se vším, co se týká stravování, zájmových kroužků i hudebního vzdělávání svých dětí. Naše škola totiž umožňuje výuku hry na hudební nástroje a učitelé ze ZUŠ za dětmi v odpoledních hodinách přímo docházejí. A co návštěvníky mohlo dále zaujmout? Určitě nahlédnutí do vyučovací hodiny angličtiny, kde naši druháci ukázali, jak si dovedou poradit s interaktivní tabulí. V jiné třídě zas žáci předvedli matematické dovednosti a budoucí školáčci měli možnost nejen zasednout do školních lavic, ale vyzkoušet si i školní křídu a opravdickou školní tabuli.

Placená zóna

Naděžda Motyková