Duševní choroba se netýká jen samotného nemocného, ale i jeho bližních. Má nutkání vtahovat do svého černého víru vše kolem. Včetně dětí. Jak se žije dětem v rodinách, kde se vyskytlo duševní postižení? M alý Filip pootevřel víko krabice se sportovními potřebami a chtěl si vzít míč na fotbal. Vtom však pocítil

Placená zóna

Jan Paclt