KAŽDÝ SI MÁ VÁŽIT SVÝCH

KAMARÁDŮ A NEZANEDBÁVAT JE

Placená zóna

Marie Těthalová