Online archiv

Vydání: 9/2017

TRÉNINK PSYCHICKÉ ODOLNOSTI

9/2017
50 cvičení pro jednotlivce i skupiny Fabienne Berg

DYSPRAXIE

9/2017
Vývojová porucha pohybové koordinace Olga Zelinková

DO POHÁDKY SE ZVÍŘÁTKY

9/2017
Genetická metoda ctení Eva Horáková

SVETOVÉ SHROMÁŽDENÍ a mezinárodní konference OMEP

9/2017
Každým rokem pořádá OMEP světové shromáždění za účasti delegací z více jak 50 zemí světa spolu s mezinárodní konferencí, která je vždy pro hostitelskou zemi presti žní odbornou událostí. Pro následující rok 2018 se Českému výboru OMEP podařilo stát se, poprvé od založení organizace, pořadatelskou zemí. Právě v roce 2018 bude OMEP slavit 70. výročí svého založení. Při této příležitosti se bude v Praze konat světové shromáždění OMEP a mezinárodní konference. Český výbor OMEP zve všechny učitele, ředitele, pedagogy, psychology, speciální pedagogy a další odborníky, kteří se zabývají péčí o děti od narození do 8 let věku, aby se zapojili do diskuse o současných podmínkách předškolního vzdělávání ve vztahu k budoucnosti . 70. světové shromáždění a mezinárodní konference OMEP „Současné podmínky předškolního vzdělávání - základ pro udržitelnou budoucnost“

JAK JSEM UTÍKAL ZE ŠKOLSTVÍ

Ervín Bedrníček, kresba: Vhrsti, 9/2017
Už jsem toho měl dost. Toho hlomozu, ignorantství, neúcty a nezájmu. Byl jsem robot, který po vstupu do třídy automaticky spustil: „Takže, vážení, polovina z vás nemá domácí úkol a za košem byl ohryzek, napíšeme si test…“ Když jsem diktoval větu „Dostala jsi dopis od Kláry?“, polovina třídy napsala „Dostala jsi dopis od krávy?“ a dva žáci dokonce „Dostala jsi krámy?“ Už jsem na to neměl. Potřeboval jsem pryč od všech bambiriád, nocí s Andersenem, portfolií, evaluací i inkluzí. Armáda zdivočelých lidiček, kteří si pomalu neumějí ani utřít nudli a vyjmenovat dny v týdnu, mě po pravdě řečeno děsila. „Za klobouček ušetřil, komu hlava nenarostla.“ Toto jsem si opakoval, když jsem obzíral svoji třídu, které vévodil „dysortopedik“, jak jsme mu říkali. Zcela zdravý chlapec, který nedokázal ujít pět kroků bez toho, aby se svalil na zem. Zásadně si totiž nezavazoval tkaničky, které si proto co chvíli přišlápl, a potvrzoval tak, že gravitace funguje i dopoledne. Potřeboval jsem pryč. Pryč mezi normální lidi. Náhoda mi přivedla do cesty paní Cardovou. Tato bývalá ruštinářka se po revoluci přeorientovala nejprve na Herbalife, pak na Oriflame, dále na kadeřnický salon pro psy a nakonec zakotvila jako ředitelka nakladatelství Hubertus s nadnárodní účastí. Při školní akademii se ke mně přitočila a špitla: „Ervíne, jste nějaký neduživý a pobledlý, nechtěl byste pracovat u nás v nakladatelství?“ Zalilo mě štěstí. Když jsem se ptal, v kolik zvoní na první hodinu, uklidnila mě, že u nich nezvoní, a dokonce můžu chodit na devátou. Začátek nástupu do nové práce se kryl se začátkem prázdnin, tudíž jsem tu radostnou zvěst ani nestačil oznámit řediteli. Ale co, však on si šikulka poradí… Paní Cardová mě provedla podnikem. Dva zaměstnanci neměli přezůvky, ale nechal jsem to být. Skončili jsme v kanceláři s počítačem a lampičkou. „Tady bude vaše království, Ervíne,“ řekla ředitelka, načež mi vysvětlila, že „belča“ je plná, tak mě šoupla do „odborky“ na „pop nauč“. Připravovat místo beletrie populárně naučnou literaturu mi nevadilo, jen jsem se trochu zachvěl, když mi napoprvé svěřila dotáhnout projekt antologie Poruchy učení a chování. „Fachají na tom samí na slovo vzatí odborníci,“ ujistila mě paní Cardová, „stačí z nich vymámit texty a drobet je učísnout.“ Její slova se potvrdila vzápětí, když mi přišel mail začínající slovy: „Vášené pne erdaktore, přdem méo odpisu podpisu dopisu…“ Tak navazoval kontakt odborník, jenž napsal příspěvek o dysgrafii. Dozajista s ní měl bohaté zkušenosti. Ani řádka naopak nepřišla od experta na dyslexii. Asi si špatně přečetl adresu. Naštěstí mi nazítří přinesli pohlednici od něj z nedalekého květinářství. Bohužel z ní vyplynulo, že expert si též popletl název nakladatelství a místo do Hubertusu zanesl svůj elaborát do vydavatelství Borneo, kde jej přijali. Než jsem stačil zesinat, rozrazily se dveře a do kanceláře vplul jako peřej rozčepýřený muž. Zatímco mi vyprávěl o své stati do sborníku, stačil mi zalít petúnie, promazat panty u dveří a pochválit košili. Jeho pojednání o hyperaktivitě bude jistě poučné. A vzhledem k tomu, že po jeho návštěvě postrádám diktafon a dva stojánky na tužky, tuším, že autor bude mít co říci i k tématu kleptomanie. Chtěl jsem zavolat do Bornea, ale telefon se rozdrnčel sám. Zvedl jsem sluchátko, z něhož bylo slyšet jen nervózní oddechování. Dovtípil jsem se, že autor referátu o depresi na svěřeném úkolu pilně pracuje. Ještě mi chyběl příspěvek o dyspraxii. Vtom se zvenčí ozvala rána. Z okna jsem spatřil osobní automobil zapasovaný do plotu. Vida, příspěvek je tu. Někdo zaťukal na dveře. Plaše jsem poodstoupil. Byl to účetní z Hubertusu, který mi přinesl smlouvu. Při pohledu na výši platu jsem se zaradoval. Účetní byl zjevně dyskalkulik, tudíž jsem mu nabídl, že by o své poruše mohl napsat rozpravu do sborníku, neboť původní autor dostal zánět žlučovodu. Účetní se urazil. Prý je absolventem střední ekonomické školy v Mníšku pod Brdy a cifra souhlasí do haléře. Teď zas klesla brada mně. Výše platu se nelišila od tarifu ve škole. Lidské zdroje byly podobné jako na ZŠ a ještě mnohem méně roztomilé. A žádné prázdniny. Vypnul jsem počítač a lampičku. Paní Cardové jsem načrtl na lístek pár slov. V recepci jsem sprdnul vrátnou, že je na mobilu a nekontroluje přezouvání. Otevřel jsem vstupní dveře. Ovanul mě svěží letní vzduch. Přede mnou ležely dva měsíce volna jako dva pocukrované vdolky na ošatce z proutí.

KAŽDÝ SI MÁ VÁŽIT SVÝCH

Marie Těthalová, 9/2017
KAMARÁDŮ A NEZANEDBÁVAT JE

PROŠLO BY DNES ZVÍŘE CENZUROU?

9/2017

GAUDEAMUS SPIRITUS

9/2017
Studentskou hymnu Gaudeamus igitur (doslova „radujme se tedy“), která se zpívá při akademických příležitostech, znají všichni. Co je to Gaudeamus alkotour, vědí nejspíš jen současní vysokoškolští studenti. Jde o drinking battle čili souboj v pití alkoholu. Minulý měsíc proběhl v Praze na Výstavišti již osmý ročník této zběsilé soutěže pražských univerzit (ČVUT, ČZU, UK, VŠE, VŠCHT), s nimiž na dálku soupeří i kolegové z Brna, Ostravy, Olomouce, Plzně a Hradce Králové. A jak tato taškařice funguje? Na obří party, kde se sejdou tisíce soutěžících, jsou umístěny hlasovací schrány jednotlivých univerzit, do nichž „závodníci“ vhazují žetony, jež získají u baru za každý drink. Z logistického hlediska jde o perfektně zorganizovanou akci doprovázenou předními muzikanty a dýdžeji. Můžeme si sice postesknout, proč studenti svou energii nevrhají do bohulibějších podniků, než je turnaj o to, „která škola vykalí nejvíc drinků“. Pak si však zapějte středověkou Gaudeamus igitur a zjistíte, že jde vlastně o pijáckou píseň, oslavující radosti studentského života a mládí.

POHÁDKA BEZ PRINCE

9/2017

ŠKOLENÍ V DOBĚ STÁTNÍHO SVÁTKU

MŠMT, 9/2017
Je možné, aby ředitel školy nařídil zaměstnancům povinné školení v době státního svátku? K. H., Praha

ASISTENT PEDAGOGA

9/2017
Má asistent pedagoga povinnost připravovat si výukové materiály a vůbec obsah vyučování pro svěřeného žáka sám, anebo je to - na prvním stupni - povinnost třídního učitele, který má třídu na starosti a ručí za výuku všech žáků? J. K., Příbram

CO LETÍ U DĚTÍ JEDNOROŽCI

J. N., 9/2017