SVETOVÉ SHROMÁŽDENÍ a mezinárodní konference OMEP

Každým rokem pořádá OMEP světové shromáždění za účasti delegací z více jak 50 zemí světa spolu s mezinárodní konferencí, která je vždy pro hostitelskou zemi presti žní odbornou událostí. Pro následující rok 2018 se Českému výboru OMEP podařilo stát se, poprvé od založení organizace, pořadatelskou zemí. Právě v roce 2018 bude OMEP slavit 70. výročí svého založení. Při této příležitosti se bude v Praze konat světové shromáždění OMEP a mezinárodní konference. Český výbor OMEP zve všechny učitele, ředitele, pedagogy, psychology, speciální pedagogy a další odborníky, kteří se zabývají péčí o děti od narození do 8 let věku, aby se zapojili do diskuse o současných podmínkách předškolního vzdělávání ve vztahu k budoucnosti . 70. světové shromáždění a mezinárodní konference OMEP „Současné podmínky předškolního vzdělávání - základ pro udržitelnou budoucnost“

Placená zóna