ASISTENT PEDAGOGA

Má asistent pedagoga povinnost připravovat si výukové materiály a vůbec obsah vyučování pro svěřeného žáka sám, anebo je to - na prvním stupni - povinnost třídního učitele, který má třídu na starosti a ručí za výuku všech žáků? J. K., Příbram

Placená zóna