Želví slzy roniti...

Chcete vědět něco o dětech? Čtete Stephena Kinga! Jeho kniha o dějinách hororu Danse Macabre obsahuje i tuto skutečnou momentku ze života hudebníka Binga Crosbyho. Jeho šestiletému synkovi umřela milovaná želva. Plakal, nebyl k utišení. Crosby, aby hocha zabavil, navrhl, že želvě uspořádají pohřeb. A tak vzali krabici od doutníků, vystlali ji hedvábím, natřeli na černo a potom na dvorku vykopali díru. Bing „rakev“ spustil do hrobu, pronesl modlitbu, zapěl chvalozpěv. Na konci obřadu se chlapci leskly oči žalem a vzrušením. Bing se ho ještě zeptal, zda by se chtěl na želvičku naposledy podívat. Chlapec souhlasil, Bing nadzvedl víko krabice. Oba se do ní zbožně zadívali, a vtom se želva pohnula. Chlapec na ni dlouho civěl, potom vzhlédl k tátovi a řekl: „Zabijme ji.“ Jo, děti... To vám peďáku neřeknou!


Chcete vědět něco o dětech? Čtete Stephena Kinga! Jeho kniha o dějinách hororu Danse Macabre obsahuje i tuto skutečnou momentku ze života hudebníka Binga Crosbyho. Jeho šestiletému synkovi umřela milovaná želva. Plakal, nebyl k utišení. Crosby, aby hocha zabavil, navrhl, že želvě uspořádají pohřeb. A tak vzali krabici od doutníků, vystlali ji hedvábím, natřeli na černo a potom na dvorku vykopali díru. Bing „rakev“ spustil do hrobu, pronesl modlitbu, zapěl chvalozpěv. Na konci obřadu se chlapci leskly oči žalem a vzrušením. Bing se ho ještě zeptal, zda by se chtěl na želvičku naposledy podívat. Chlapec souhlasil, Bing nadzvedl víko krabice. Oba se do ní zbožně zadívali, a vtom se želva pohnula. Chlapec na ni dlouho civěl, potom vzhlédl k tátovi a řekl: „Zabijme ji.“ Jo, děti... To vám peďáku neřeknou!


Jan Nejedlý