Máte v nabídce volitelných jazyků španělštinu? Anebo vás či vašeho potomka tento jazyk prostě láká a chtěli byste se ho naučit? Z množství učebnic nabízených na trhu vylovme dvě aktuálně dostupné a používané pro výuku i samostudium španělštiny v českých školách a jazykových kurzech.


První volbou bude nejspíš Učebnice současné španělštiny od autorské dvojice Olga Macíková a Ludmila Mlýnková. Strukturou a skladbou témat je kniha koncipována především pro využití na středních školách, popřípadě víceletých gymnáziích. Uplatnění najde také v kurzech jazykových škol a vhodná je i pro samouky nebo jako doplněk samostudia. 


 


Aktuální jazyk


Graficky minimalistická kniha obsahuje jednadvacet lekcí. Úvodní část se věnuje specifickému španělskému přízvuku a výslovnosti. Na konci najdete klíč ke cvičením, přehled časování sloves a slovníček. Učebnici doplňuje zvukový nosič pro poslech a práci s mluveným, resp. slyšeným textem.


Témata jednotlivých lekcí představují běžné okruhy, kterým je potenciální mluvčí vystaven v časoprostoru – schopnost představit se, jídlo (restaurace, nákup potravin), hobby a sport, rodina, práce, cestování (hotel, dopravní prostředky) a také kulturně zeměpisné reálie španělsky mluvících zemí.  


Struktura lekcí zůstává neměnná. Úvodní souvislý text či rozhovor doplňuje slovníček vztahující se k nové slovní zásobě. Poté následuje vysvětlení konkrétního gramatického jevu – například různé podoby slovesa být a jeho specifické použití ve španělštině, kontextové reakce, které vycházejí z reálných, nebo dokonce hovorových situací v běžné mluvě. Dále lekce pokračuje cvičeními, která opakují uvedenou slovní zásobu a gramatiku. Variovaná cvičení nabízejí oboustranný překlad, doplňování slov a chybějících jevů, poslech, vytváření otázek, procvičování specifických vazeb. Úkoly vyžadují aktivní práci s textem, kdy je třeba určit správnou strukturu věty apod. 


Placená zóna

Veronika Zavřelová