Nebojte se e-learningu!

Pro dnešní dobu je typická dostupnost internetu, sociálních sítí a neustálé používání mobilních telefonů. Bylo by divné, kdyby tyto vlivy nepronikly i do vzdělávání. Výsledkem prorůstání digitálních technologií do školství je elektronická forma výuky zvaná e-learning, která si dnes získává stále větší oblibu.


Co si máme pod tímto pojmem přesně představit? Wikipedie říká, že je to vzdělávací proces, využívající informační a komunikační technologie k tvorbě kurzů, k distribuci studijního obsahu, komunikaci mezi studenty a učiteli a řízení studia. Je důležité si uvědomit, že e-learning je velice komplexní soubor aktivit, nejde jen o pouhé elektronické učebnice. Už dnes některé vysoké školy umožňují získat akademický titul distančně, kdy výuka probíhá téměř výhradně formou elektronických kurzů. 


 


Nemusíte nic platit


Nápad vznikl zhruba před šedesáti lety v USA. Velký rozmach ale tento způsob vzdělávání zaznamenal až v 90. letech minulého století díky rozšíření internetu. V roce 2001 byl vyvinut otevřený software nazvaný Moodle, který je určený pro tvorbu elektronických kurzů. Tento systém je neustále inovován komunitou vývojářů z celého světa a jeho používání je bezplatné.


E-learning je primárně určený pro samostudium, ale poskytuje i možnost komunikace mezi učitelem a studenty. Je to jedna z nejefektivnějších forem studia. Běžně se používá na vysokých a středních školách. Buďto v něm probíhá celá výuka, pak jde o distanční formu vyučování, nebo je e-learning využíván k podpoře prezenční formy výuky, pak hovoříme o smíšeném typu studia (blended learning).        


E-learning je také v široké míře zapojen do vzdělávání dospělých – využívání se například při školení zaměstnanců ve firmách. Na základních školách se uplatňuje spíš výjimečně, i když zařazování digitálních technologií do výuky není ani zde nic neobvyklého. 


Placená zóna

Zora Mašatová