Jak odstraňovat překážky tvůrčího myšlení

Každý dobrý učitel chce být kreativní – a tutéž uvolněnou tvořivost by rád viděl i u svých žáků. Při snaze o tvůrčí přístup ovšem může narazit – jak u sebe, tak u dětí – na určité překážky. Pojďme se podívat na takové pomyslné bariéry a ukázat si některé techniky, jak se jich zbavit.


 


Malé děti na rozdíl od dospívajících a dospělých zpravidla netrpí předsudky a projevují se naprosto bezprostředně a svobodně. Postupem věku však získáváme řadu bloků, které nás mnohdy brzdí v různých oblastech – tvořivost nevyjímaje. Možná jste se již setkali s názorem, že škola „zabíjí“ kreativitu. Bariéry, které nás v dospělosti omezují, si skutečně můžeme nést ze školních lavic.


Pojďme se podívat, s jakými limity se může učitel při hodinách setkávat.


 


1.       Temperament. Jednou z překážek tvůrčích dovedností může být náš temperament. Míra tvořivosti se liší u extroverta a introverta. Extroverti – sangvinici a cholerici – bývají zpravidla kreativnější, nemají obavu se projevovat. Naproti tomu introvertní flegmatici a melancholici mohou být kreativní méně. Samozřejmě, temperament se nám v průběhu života může měnit, stejně tak i extrovertní a introvertní přístup.


 


Řešení


Do výuky je vhodné zařazovat samostatné i skupinové práce a různá cvičení na podporu tvůrčího myšlení. V rámci individuálních prací je možné využít techniku tzv. brainwritingu neboli generování nápadů na papír (metodu jsme blíže popsali v článku Nebojte se kreativity při vyučování, RAŠ 10/2018). Další účinným postupem je technika zvaná „sněhová koule“.


Sněhová koule je sice skupinovou metodou, nicméně začíná se od jednotlivce. Učitel může připravit materiál do výuky předem, ale není to nezbytné. Začátek této techniky spočívá v popisu zvoleného tématu, které se v hodině řeší. Následně může být položena jedna otázka, případně soubor otázek. Na zadaném úkolu pak samostatně pracuje nejdříve každý žák sám a po uplynutí stanoveného času se vytvoří dvojice, které se postupně spojují do dalších větších skupin. Nabalující se „sněhová koule“ žáků umožňuje sdílení a rozšiřování informací.


Placená zóna

Přemysl Doležal
Přemysl Doležal

lektor, trenér, konzultant