Online archiv

Autor: Přemysl Doležal

Proti demotivaci ve školství

Přemysl Doležal, 9/2022
Pohled na pedagogickou profesi se v čase měnil. Od původního společenského vnímání tohoto povolání zahrnujícího vážnost, úctu, respekt a obdiv až k dnešnímu do značné míry pohrdavému pohledu v režimu „kdo umí – umí, kdo neumí učí“.

Pěstujte svůj růst

Přemysl Doležal, 4/2021
V dnešní výkonově orientované době si stanovujeme cíle napříč různými oblastmi – a to často za pomoci plánů osobního rozvoje.

Novoroční inventura

Přemysl Doležal, 1/2021
Minulý kalendářní rok byl velmi náročný v mnoha ohledech. Pokud bychom jej vztáhli k pedagogické profesi, máme za sebou velkou výzvu. Ale nikdo se nezavděčí všem.

Rande s čokoládou

Přemysl Doležal, 10/2020
V dnešní hektické době, kdy musíme rychle reagovat na měnící se podmínky, jsme všichni pod obrovským tlakem. Důležité je nalézt protipól tohoto tlaku. Nalézt si to, co nás uvolňuje a nabíjí energií.

Tandemová výuka

Přemysl Doležal, 10/2020
Tandemová neboli párová výuka představuje koncept založený na spolupráci dvou osob, které se společně podílejí na přípravě a realizaci vzdělávacího procesu. Jak vlastně výuka ve dvou probíhá? A jaké jsou její výhody?

Koučování ve škole

Přemysl Doležal, 5/2019
Koučování se stává stále populárnější. Výsada mít svého kouče už není jen otázkou vysoce postavených manažerů, ale téměř každého smrtelníka – pedagogy nevyjímaje.

Tvořivost do každé hodiny

Přemysl Doležal, 3/2019
V rámci vyučovacího procesu je pro potřeby 21. století nezbytné zařazovat podněty podporující kreativitu žáků. U jednotlivých technik vedoucích k podpoře tvůrčího přístupu je potřeba zohlednit věk, skupinovou dynamiku žáků a možné bariéry stojící v rozvoji této dovednosti.

Jak odstraňovat překážky tvůrčího myšlení

Přemysl Doležal, 2/2019
Každý dobrý učitel chce být kreativní – a tutéž uvolněnou tvořivost by rád viděl i u svých žáků. Při snaze o tvůrčí přístup ovšem může narazit – jak u sebe, tak u dětí – na určité překážky. Pojďme se podívat na takové pomyslné bariéry a ukázat si některé techniky, jak se jich zbavit.

Jóga smíchu

Přemysl Doležal, 2/2019
Ze začátku můžete být trochu rozpačití. Smích patří přece stejně jako pláč k našim nejniternějším projevům! A teď najednou sdílíte smích s ostatními. Není snadné běhat po podlaze po všech čtyřech a smát se jako lev, kočka či páv. Postupem času se však prvotní rozpaky rozplynou, mizí bariéry a naopak se rozvíjí kreativita a znovu se zrodí přirozená dětská hravost. To je jóga smíchu.

Zmapujte svůj mozek

Přemysl Doležal, 1/2019
Naše myšlení a paměť fungují na základě určitých principů. K jejich lepšímu pochopení a využití existuje nástroj zvaný myšlenkové mapy.

Nebojte se kreativity při vyučování

Přemysl Doležal, 10/2018
Proč je v dnešní době kreativita neboli tvořivost nezbytná? Proč je nezbytné se podílet na podpoře tvůrčího myšlení žáků? Jakým způsobem je možné v žácích podporovat kreativní přístup? A je to vůbec v silách pedagogů? Pojďme se pokusit tyto otázky kreativně zodpovědět.

Stres za katedrou

Přemysl Doležal, 8/2018
Většinová společnost pohlíží na pedagogy jako na pracovníky, kteří mají samé prázdniny, volná odpoledne, nulovou pracovní zodpovědnost, levné obědy a navzdory tomu si stále stěžují na nedostatek financí, takže na stres snad nemají ani právo. Opak je však pravdou – pedagogové jsou vystavováni stresovým situacím každodenně.