Minulý kalendářní rok byl velmi náročný v mnoha ohledech. Pokud bychom jej vztáhli k pedagogické profesi, máme za sebou velkou výzvu. Ale nikdo se nezavděčí všem.

V období distanční výuky dostávali někteří pedagogové bohužel průběžnou zpětnou vazbu v tom smyslu, jak mají prodloužené prázdniny, jaká je to pohoda učit z domu v pyžamu a natáčkách nebo jak korespondenčně vzdělávají žáky zasíláním přehledu stránek z učebnice k nastudování nebo zpracování úkolů.

Nejen vlivem této mnohdy neobjektivní zpětné vazby by nejeden pedagog mohl upadnout do negativního rozpoložení. Z toho důvodu si přiblížíme několik možností, jak si lze v sobě udělat inventuru a jak posílit pozitivní přístup k různým situacím. 


Kupte si zápisník

Mnohdy máme v hlavě spoustu neuspořádaných myšlenek. Síla myšlenek zpravidla nabývá tím, když se k nim můžeme kdykoliv v klidu vracet a rozvíjet je. Proto je vhodné si ke svému rozjímání pořídit zápisník. Pozornost byste měli věnovat už jeho výběru, aby se vám zápisník líbil a dobře se vám s ním pracovalo. Může mít různý formát, může být linkovaný, bez linek nebo čtverečkovaný. Mnohdy tyto drobnosti hrají roli v získání radosti z této aktivity. 

Vymezte si čas pouze pro sebe a zkuste se zamyslet nad některými níže uvedenými oblastmi. Mohou vám být vodítkem k tomu, abyste do svého života zařadili podněty, které pro vás budou přínosné. Smyslem tohoto textu není udělat z vás přemotivované jedince, ale nabídnout možnosti, jak můžete sebe nově vnímat.


Seznamte se se sebou

Možností je více – můžete najít svůj rodný list, občanský průkaz, případně složku s vysvědčeními, když už bychom měli postup symbolicky ladit k pedagogické profesi. Pomůže-li vám to, zkuste se na sebe podívat, klidně i do zrcadla, a vypsat všechny role, které v životě zastáváte. A že vás napadá pouze stručná charakteristika podobná seznamovacím inzerátům? Věk, váha, nejvyšší dosažené vzdělání? Podívejte se na svou osobu z různých perspektiv. Jste manžel, manželka, rodič, prarodič, potomek, sourozenec, kamarád, třídní učitel, vychovatel, uvádějící učitel, sportovec, fotograf, turista, člen amatérského divadla. Zamyslete se nad všemi rolemi, které v životě zastáváte. Uvidíte, že předčíte i hojně obsazované herce a herečky. Důležité upozornění k zamyšlení: Pokud člověk vykonává více rolí, je téměř nemožné dělat vše jen dokonale a správně. Ano, máte právo na chyby, protože díky nim se člověk rozvíjí.

Následně se zamyslete nad tím, co se vám v daných rolích podařilo. Posuzování úspěchů je ryze vaší záležitostí. Nenechte se tedy svazovat tím, co by kdo řekl na váš názor z hlediska vnímání úspěchu. Jde o vaše ocenění. Pokud byste tápali, zeptejte se bezprostředního okolí, lidí, k nimž máte důvěru, a inspirujte se jejich odpověďmi. 

Úspěch si zaslouží každý a je jen na vás, jestli mu dáte šanci. Zapište si do svého bloku, kým jste a co vše se vám v dané roli podařilo.


Silné a slabé stránky

Každý z nás má dispozici být si v něčem jistý, a naopak mít v něčem celoživotně prostor ke zlepšení. Už jste se zamýšleli nad tím, co se vám daří a jde vám od ruky? Zkuste si v odrážkách napsat, v čem se cítíte být silní a dobří. Stejně jako v předchozím případě můžete využít i zpětnou vazbu od nejbližších lidí. 

Pro začátek si zkusme napsat pět silných stránek, které máme. Pokud po druhé či třetí končíme, můžeme zkusit motivovat svůj mozek tím, že si v rámci volných řádků uděláme prázdnou odrážku. Náš mozek nemá rád nevyplněný prostor, nedokončenou práci, a proto nás může tento trik vyburcovat k nalezení dalších silných stránek. Tento tip můžete využít i ve výuce při zápisu na tabuli, kdy volné odrážky působí motivačně na žáky.

Položte si následně otázku, zda plnohodnotně využíváte svých předností. Nebo zda je využíváte pouze nárazově. Následně se zkuste zamyslet nad tím, zda máte příležitosti využít těchto silných stránek víc. V jakých oblastech? Své poznatky si zapisujte, abyste se k nim mohli vracet v čase.

Z hlediska vymezení slabých stránek – až na nezměrně sebevědomé jedince – nemáme problém udělat odrážek víc, než je potřeba. V okamžiku, kdy máme vypsané slabé stránky, je dalším krokem položení otázky, co s tím lze dělat. Projděte si jednotlivě každou slabou stránku a zcela kriticky si odpovězte, jak je možné tuto slabou stránku eliminovat, případně kdo vám s tím může pomoci. Nemusíte vše zvládnout sami, i Batman měl svého Robina. Samozřejmě u některých toto možné není, nebo bude hledání nástrojů k jejich omezení vyžadovat čas. I z toho důvodu je vhodné si myšlenky psát, rozpracovávat a vyhodnocovat.


Jak se člověk stává spokojeným?

Nejprve je vhodné se zamyslet nad tím, jaké situace vnímáte jako příjemné. Co u vás vzbuzuje pozitivní emoce? Zamyslete se, co vám dokáže udělat radost, vytvořit úsměv na tváři a rozesmát vás. Zcela určitě se vám vybaví situace, kdy jste se cítili uvolněně, spokojeně a naplněně. Zamyslete se nad činnostmi a aktivitami, které vám tyto příjemné pocity přinášejí. 

Zároveň je vhodné si uvědomit, jak často se do příjemného rozpoložení dostáváte. Je možné tyto situace cíleně vyhledávat nebo je aktivně vytvářet? Pokud ano, je víc než žádoucí je do svého denního programu zařadit. Čím si tedy uděláte příjemný dnešní den a čím ten zítřejší?

Placená zóna

Přemysl Doležal
Přemysl Doležal

lektor, trenér, konzultant