Zmapujte svůj mozek

Naše myšlení a paměť fungují na základě určitých principů. K jejich lepšímu pochopení a využití existuje nástroj zvaný myšlenkové mapy.


Lidský mozek se skládá ze dvou částí – pravé a levé hemisféry. Někdo využívá více levou hemisféru a jiný zase pravou. Každá z hemisfér je charakteristická určitými předpoklady, v nichž člověk může vynikat. 


U lidí, kteří mají dominantní levou hemisféru, jsou lepší dispozice k analytickému myšlení, logickému uvažování, práci se slovy, čísly. Naproti tomu lidé, u nichž převažuje pravá hemisféra, mají lepší předpoklady pro celostní myšlení, umění, schopnost vnímání rytmu, hudby a také tvořivost a fantazii. 


V dnešní době se hodně věnujeme činnostem, které souvisí s dominantním využíváním levé hemisféry – pracujeme s čísly, v myšlení převládá logika a argumentace. Ideální je však situace, kdy obě hemisféry využíváme rovnocenně. Pokud spolu naše hemisféry „špatně vycházejí“ a nespolupracují dostatečně, není naplno využitý potenciál. Náš mozek pak spotřebuje daleko víc energie, kterou by jinak spotřebovalo tělo, neudržíme dostatečně dlouho pozornost, jsme unavení a „nechce se nám“. Je vám tato situace povědomá? Naštěstí existuje technika, která podporuje spolupráci obou hemisfér. 


 


Placená zóna

Přemysl Doležal
Přemysl Doležal

lektor, trenér, konzultant