Koučování ve škole

Koučování se stává stále populárnější. Výsada mít svého kouče už není jen otázkou vysoce postavených manažerů, ale téměř každého smrtelníka – pedagogy nevyjímaje.

 

Většina lidí si spojuje výraz koučink se sportovní terminologií. Kouč je v představách mnohých vepsán jako osoba oděná ve sportovní soupravě s kšiltovkou a píšťalkou pohybující se za hlasitého povykování pokynů po hřišti. Pravdou je, že se koučink zpopularizoval právě sportem. 


Co je koučink? 

Koučování můžeme definovat jako partnerství mezi koučem a koučovaným. Posláním tohoto rovnocenného vztahu je definování konkrétního cíle a následně podpora a motivace vedoucí k jeho dosažení. Jakým způsobem? Formou cíleně vedeného rozhovoru, při němž koučovaný rozvíjí svůj potenciál tím, že sám hledá řešení a možnosti. 

Tento přístup je aplikovatelný i v oblasti školství, a to na různých úrovních – nejen u vedoucích pracovníků, ale i řadových pedagogů a také žáků.


Koučové ve škole

Pokud koučuje ředitel školy učitele, může dojít ke konfliktu rolí nadřízeného a podřízeného. Koučování mezi kolegy není ovlivněno formální hierarchií. Samozřejmě ale může dojít k situaci, kdy v rámci antipatií nemusí být „kouč kolega“ přijat nebo může být vnímán jako „donašeč vedení“.

V obou případech je možné příslušné hrozby související s konfliktem rolí ve skupině řešit externím koučem, tedy člověkem mimo organizaci. V tomto ohledu školám přejí Šablony II, konkrétně aktivita Profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím supervize, mentorinku a koučinku, které umožňují zapojení externího kouče. Škole tak nevznikají žádné přidané náklady na rozvoj pedagogů a je možné tuto aktivitu financovat z dotací. Důležitý je však dobrý výběr kouče.

Další možnosti koučinku ve školství je koučink při výuce ve vztahu k žákům V tomto případě se stává koučem přímo pedagog, který má určité znalosti v oblasti koučování. Tyto dovednosti lze získat mimo jiné opět prostřednictvím školení financovaných ze Šablon, popřípadě samostudiem.

Placená zóna

Přemysl Doležal
Přemysl Doležal

lektor, trenér, konzultant