Tvořivost do každé hodiny

V rámci vyučovacího procesu je pro potřeby 21. století nezbytné zařazovat podněty podporující kreativitu žáků. U jednotlivých technik vedoucích k podpoře tvůrčího přístupu je potřeba zohlednit věk, skupinovou dynamiku žáků a možné bariéry stojící v rozvoji této dovednosti.


Před zahájením každé kreativní aktivity je nutné dostat skupinu žáků do správného rozpoložení, kdy nebudou mít obavy z netradičního přístupu k řešení. K těmto účelům je možné využívat krátké hry, které žáky zaktivizují. 


 


Český a cizí jazyk


Ve vztahu k podpoře tvůrčího myšlení, verbálních dovedností a emocionální inteligence je možné v českém i cizím jazyce využít různé obrázky z časopisů, novin či internetu k vyprávění příběhů. Aktivita může začít otázkou „Co se stalo, než byla pořízena tato fotografie?“. Nebo naopak „Jak bude pokračovat tento příběh dál?“. Tyto příklady lze využít jak u procvičování komunikačních dovedností, tak například ve slohu. Technika vyprávění příběhu (tzv. storytelling) se v některých oborech v pracovní praxi začíná využívat stále více. Žáci si tak mohou začít osvojovat dovednosti, které zužitkují v budoucnu ve svém pracovním uplatnění – například při pracovních prezentacích.


Placená zóna

Přemysl Doležal
Přemysl Doležal

lektor, trenér, konzultant