Tandemová neboli párová výuka představuje koncept založený na spolupráci dvou osob, které se společně podílejí na přípravě a realizaci vzdělávacího procesu. Jak vlastně výuka ve dvou probíhá? A jaké jsou její výhody?

S tandemovou výukou se u nás zatím setkáváme spíše ojediněle. Je to škoda. Být ve dvou v hodině má nesporné výhody pro obě strany. Jak tedy postupovat, abyste z párové výuky vytěžili co nejvíce?


1/ Najděte spojence

Prvním krokem je najít správného parťáka, který při vás bude stát 45 minut ve výuce a sdílet s vámi společně výukový cíl. Při výběru vhodného kandidáta je dobré danou osobu znát minimálně z hlediska jejího vystupování a výukových prostředků, které využívá, popřípadě zvolit člověka, s nímž cítíte, že můžete fungovat, tj. funguje „chemie“ a rozumíte si. Ne vždy je však tento postup reálný. 


Kdo může být v tandemu?

Student na praxi – Pedagogický novic bývá dobře vybaven teoretickými koncepcemi. Má mnohdy velká očekávání, s nimiž se výhledově v reálném světě nepotká. Můžete z něj však čerpat nové podněty v oblasti aktivizačních technik či nových metod vzdělávání a vzájemně se v hodině dobře doplňovat. 

Začínající pedagog – Ten, na rozdíl od studenta, už reálné žáky zažil. Dokáže se v rámci společné přípravy lépe zapojit. Stejně jako v případě studenta můžete i s ním získat nové podněty a synergicky využít vaše zkušenosti.

Odborník z praxe – Pro člověka, který se pohybuje mimo školství, bývá setkání se školstvím zpravidla výletem do velké exotiky. V tomto případě je vhodné ho jemně a nenásilně zasvětit do školských specifik. Třeba že žáci automaticky pozornost dlouhodobě neudrží, co je to cíl hodiny a jaké výrazy či osobní názory do školy nepatří.

Služebně starší kolega – Možnost propojení poznatků zkušenějšího kolegy a vašich nápadů, na něž byste si sami třeba netroufli, je výborným způsobem, jak zahájit vstup do tandemu. Tato kombinace může fungovat synergicky pro učitele i žáky.

Z hlediska výběru kolegy je možné jít do tandemu v rámci stejné aprobace nebo lze v rámci metody CLIL propojovat učitele jazykáře s učiteli jiných předmětů.


2/ Zajistěte si podporu vedení 

Tandemová výuka bohužel není běžným způsobem vzdělávání, a tak s sebou nese mnohá úskalí. Potíže představují především složitosti pro vedení školy z pozice zajištění volné hodiny druhému pedagogovi, pokud se vám hodiny překrývají. A s tím související zajištění prostředků na zaplacení hodiny všem zúčastněným. V některých případech není potřeba finanční odměnu řešit – například v případě studenta pedagogické fakulty či odborníka z praxe. Zároveň je však možné čerpat na tandemovou výuku prostředky prostřednictvím Šablon II, popřípadě prostřednictvím nadací či finančních darů.


3/ Zajistěte si dostatek času na přípravu 

Po letech pedagogické praxe nemusí být vaše příprava na výuku časově náročná. Nicméně s ohledem na to, že jste v případě tandemu dva, je nezbytné věnovat přípravě hodiny čas společně. Jak postupovat? Každý jsme individualita, každý má jiné tempo a jiné přístupy. Nezbytné je si na počátku vyčlenit společný čas, kdy vás nebude nikdo rušit a můžete společně sdílet své nápady v rámci využívání různých výukových stylů, her či příkladů z praxe. 


4/ Stanovte výukový cíl 

Pro mnoho pedagogů je výukový cíl naprosto srozumitelná záležitost, nicméně pokud jste v tandemu s odborníkem z praxe, je vhodné mu princip vysvětlit. Studenti posledních ročníků pedagogických oborů zpravidla teoreticky vědí, co a jak, proto je práce s nimi rychlejší. Následně může probíhat společná „bouře mozků“ zaměřená na způsob pojetí hodiny. Vzájemně si bez kritiky sepíšete veškeré nápady, které jsou pro daný výukový cíl vhodné. 


5/ Vytvořte harmonogram 

Společně se ve vztahu k průběhu hodiny zamyslete nad její dynamikou a shodněte se na výběru a pořadí aktivit. Činnosti je nezbytné si rozdělit mezi sebe, popřípadě se domluvit na jejich společné realizaci. V rámci tandemové výuky neplatí, že vše musí jít rovným dílem – všechno je otázkou vaší domluvy. 

Pokud si aktivity rozdělíte, další příprava může probíhat již individuálně. Před realizací společné hodiny se ještě jednou potkáte. Odsouhlasíte si způsob pojetí a návaznosti vstupů v rámci hodiny, vzájemně si doplníte prezentaci, vytisknete pracovní listy, sjednotíte pomůcky. 

Velmi důležité je najít odpovědi na otázky – jak, kdo a kdy. Tedy jak vést hodinu ve dvou, jak uspořádat žáky a třídu v rámci prostoru s ohledem na plánované aktivity. Kdo pouští prezentaci, kdo a kdy ji překlikává, kdo a kdy zapisuje na tabuli, kdo se bude ptát, kdo bude rozpočítávat, kdo se bude věnovat jaké skupině, kdo hodnotí, kdo dává známky.


Placená zóna

Přemysl Doležal
Přemysl Doležal

lektor, trenér, konzultant