Škola řeči

Pro děti, co se příliš nekamarádí s tužkou a kterým se příliš nedaří správná výslovnost, vyšly nedávno dvě nápomocné publikace.

Začněme logopedií. Základní informaci o obsahu knihy Škola řeči najdeme na poslední stránce. Kupující jsou upozorněni, a to je důležité, že kniha nezastupuje práci logopedů, pouze má nácvik zpestřit. 


Obrázkové čtení

Škola řeči je členěna do jednotlivých kapitol, jež mají podobnou strukturu. Po krátkém motivačním příběhu následuje nápodoba hlásky většinou v onomatopoických zvucích. Pokud toto dítě zvládne, může pak pokračovat pojmenováním dvaceti obrázků. Ilustrace jsou jednoduché, černobílé, většinou linkové. Hlásky v postavení na začátku, uprostřed a na konci slov jsou řazeny dle artikulační obtížnosti.

Pod každým obrázkem najdeme jeho pojmenování napsané malým bezpatkovým písmem. To mohou využít děti, které začínají číst nebo už čtou. Poznámka: redaktorovi unikla věcná chyba, nesprávný název pod obrázkem, což čtenáři rychle objeví a opraví – lampa není lano. Následující úkoly jsou zaměřeny například na rozvoj slovní zásoby, fonematického sluchu, jazykového citu, rýmování, na rozvoj zrakové nebo sluchové paměti. 

Každá kapitola je uzavřena krátkým příběhem či povídkou, v nichž se rozvíjí poznání dětí nebo je motivuje k vyprávění, rozhovoru. Někdy děti doplňují slova místo obrázku. Jde o známé, ale velmi užitečné a oblíbené „obrázkové čtení.“ Zde mohou děti vymalovávat obrázky, nebo mohou dělat jednoduchá grafomotorická cvičení. Rozsah kapitol závisí na artikulační obtížnosti procvičovaných hlásek. 

Placená zóna