Arcimboldo a vizuální gramotnost

Vznik konceptu vizuální gramotnosti je spojen s nárůstem vlivu moderních technologií. Člověk musí disponovat souborem kritických nástrojů, které mu pomáhají předcházet manipulacím a zacházet s mocí obrazů. Logicky tento úkol padl na výtvarnou výchovu, která systematicky pracuje s vizualitou.

Lidé 21. století potřebují vizuální gramotnost ze dvou důvodů. Za prvé: Většinu informací přijímáme zrakem. Správné chápání skutečností a jevů, které vidíme okolo sebe, je důležité. Za druhé: Vizuální gramotnost nám pomáhá pochopit, jakým způsobem na nás působí média a jak se tomuto vlivu účinně bránit. Vizuální gramotnost je dnes stejně důležitá jako čtenářská nebo matematická gramotnost. 

Myslet obrazem

Výtvarnou výchovu je dobré orientovat nejen na rozvíjení schopnosti kreslit, malovat a modelovat, ale také na rozvoj tvořivosti a vizuální gramotnosti. V procesu nabývání vizuální gramotnosti rozšiřuje dítě prostřednictvím interpretace různých uměleckých děl svoje poznání a objevuje nové souvislosti. Je také iniciované k tomu, aby vlastním myšlením odhalovalo odkazy, které se skrývají v umění. Interpretace vizuálního umění ovlivňuje i kvalitu postojů, hodnot, emocionální stabilitu. Stejně tak mohou být efektivně rozvíjeny koordinační schopnosti, jemná motorika atd.

Placená zóna