MÝTY A FAKTA O MONTESSORI

Montessoriovská škola je alternativní výchovně vzdělávací program, který u nás nachází stále více uplatnění doslova od jeslí až pod střední školy. S nárůstem popularity tohoto pedagogického směru roste mezi laickou veřejností i kvantum mýtů, které fenomén montessori opřádají. Vybrali jsme deset z nich, jež se snažíme uvést na pravou míru.

Mýtus č. 1

Montessori je náboženství. 

Mnoho lidí si myslí, že montessori má náboženské kořeny. 


Fakta

Montessori je ucelený vzdělávací přístup, který odpovídá nejmodernějším poznatkům výzkumu lidského mozku. Vyvinula jej italská lékařka, antropoložka a pedagožka Maria Montessori, jež se intenzivně zajímala o vývojové potřeby člověka. V každé vývojové fázi proto nabízí dítěti jiné podněty a jiné vzdělávací prostředí.  


Mýtus č. 2

Montessori je jen pro bohaté. 

Montessori je spojováno s penězi a soukromým školstvím, protože většina montessori škol je soukromých. 


Fakta

V posledních letech rychle přibývají veřejné montessori školy po celém světě. Existuje mnoho iniciativ usilujících o rozšíření montessori ve veřejném sektoru i v sociálně slabších komunitách. Ano, nepochybně existují výborné veřejné školy stejně jako soukromé. V soukromých školách však častěji rodiče nacházejí jiný přístup ke vzdělávání, který hledají. 


Mýtus č. 3

V montessori si děti dělají, co chtějí.

Někteří lidé si myslí, že děti v montessori školách se jen tak poflakují a nemusejí nic dělat, že montessori je takzvaně cochcárna. Anebo že v montessori školách si děti místo učení jen hrají s pěknými hračkami.


Fakta

Věda dokazuje, že hrou se děti rozvíjejí a učí. Dítě objevuje svět prostřednictvím vlastního zkoumání a interakce s okolním prostředím. Možnost vybrat si, co budu dělat, je jedním z klíčových prvků montessori. Děti v montessori školách si skutečně samy vybírají vlastní práci, a to proto, že svoboda volby je základním předpokladem pro vnitřně motivované učení. A vnitřní motivace je klíč k úspěchu. Svoboda s sebou nese i odpovědnost, proto jsou v montessori školách stejně důležitá pravidla jako svoboda sama.


Placená zóna