Mediální obraz českého školství

Jste spokojeni s obrazem českého školství v masmédiích? Co se vám nelíbí? Co se podle vás naopak zlepšilo?

Moc spokojená nejsem. Mám pocit, že média informují jen o negativních věcech, používají floskule z devadesátých let, jako že se třeba neučí moderní dějiny apod. Celkově mám pocit, že média ukazují školství hodně zkresleně a nehezky. Nenapadá mě nic konkrétního, co by se v tomto směru zlepšilo. 

Jitka Neradová, Gymnázium T. Manna, Praha 


S podobou informování o školství spokojen nejsem. Vadí mi malý prostor, který je školství věnován. Prakticky každá televize má pořad o vaření či pečení, o školství prakticky žádná. Problematika školství se do médií dostává zejména na konci či začátku školního roku nebo během státních maturit. Většina novinářů také školství moc nerozumí. Oceňuji však příspěvky o tom, co se ve školách povedlo a co zajímavého se na nich odehrává. 

Radek Aubrecht, Gymnázium Na Zatlance, Praha


Nejsem spokojena. Myslím, že média nemají zájem informovat objektivně a pozitivně, vycházejí vstříc poptávce po skandálech a negativních zprávách. Je to obecný trend – jen se podívejte na upoutávky na články na přebalech časopisů, na co lákají. A školství je velmi vděčné sousto. Všichni tam chodili, všichni to tam znají, všichni mají dojem, že tomu rozumějí, můžou si na to společně zanadávat stejně jako na politiku. Tím, že budete informovat o nějaké „hrůze“ ve školství, získáte čtenáře, diváky. To je důležitější než objektivita.

Veronika Válková, Gymnázium Na Pražačce, Praha 

Placená zóna

Jan Nejedlý