Logopedie v nouzovém stavu

Epidemie koronaviru změnila život většině z nás. Podstatně ovlivnila i dosavadní způsob logopedické péče. Podle platných zákonů mohou kliničtí logopedi pokračovat v přímé terapii i v době nouzového stavu za předpokladu, že budou mít dostatek vhodných ochranných prostředků.

Kdo je má, pokračuje v přímé práci, i když až čas ukáže, jak může být účinná terapie v roušce na vzdálenost dva metry. Kdo ochranné pomůcky nemá, byl nucen přímou logopedickou terapii přerušit.
Tuto situaci vyhodnotily zdravotní pojišťovny a od 16. 3. 2020 umožnily na přechodnou dobu distanční terapii bez přítomnosti v ambulanci. V 21. století je jednoduché navázat spojení na dálku. K distanční terapii je možné využít telefonickou konzultaci, e-mail, Skype, WhatsApp nebo web VideoDoktor.cz. Předpokladem je dobré technické vybavení obou stran.
Videoterapie začíná přípravou: pročíst zdravotnickou dokumentaci, připravit si metodické materiály. Poté realizovat terapii s dítětem a pohovor rodiči. Následně vše přesně zapsat do zdravotnické dokumentace, včetně času a délky hovoru. Podle obsahu terapie nafotit metodické materiály, případně udělat video- nebo audionahrávku s návodem, jak mají rodiče postupovat.

Placená zóna